Panorama NovaView 6

NovaView är ett lätt att installera, administrera och framförallt att använda. Det är en svit av verktyg, som hjälper både den erfarna analytikern och ”vanliga” anställda att få tillgång till kvalificerade beslutsunderlag. Data kan analyseras oavsett var det finns lagrat, i färdiga datalager, ostrykturerade databaser eller i PowerPivot-kuber. Användare kan ges rättigheter att själva definiera var data hämtas från, och hur rapporter och analyser ska distribueras. Dashboards, BalancedScorecard, ad-hoc-analyser , egenformaterade fasta rapporter, Sharepoint, du avgör hur informationen ska distribueras. NovaView är helt web-baserat, och i och med det täta samarbetet med Microsoft, integrerat med både Sharepoint och PowerPivot.