Strategy Management

SAP:s Strategy Management är ett anpassningsbart, flexibelt och öppet ramverk för Perfomance Management d.v.s. verksamehtsstyrning med hjälp av IT. Det består av alla komponenter som behövs för att sätta samman ett system, bland annat komponenter för — strategikartor, handlingsplaner, styrkort, dashboards, analys & rapport samt verktyg för modellering och integration. Applikationen är utvecklad av Pilot Software som har över 20 års erfarenhet av programvaror för analys.

Strategy Management är byggt för att anpassas efter varje organisations enskilda behov. Man har möjlighet att välja vilken metodologi man vill använda sig av. Andra leverantörer kan kräva att man anammar hela deras lösning eller en bestämd metodologi. Strategy Management är certifierat av Balanced Scorecard Collaborative men är tillräckligt flexibelt för att stödja den metodologi för Performance Management som passar din organisation. Med dess flexibilitet, modularitet och öppenhet ger den dig möjlighet att införa Performance Management stegvis — utan att behöva oroa dig för att du ska växa ur systemet.

Fördelar

Strategy Management är en flexibel lösning för Performance Management. Den är inte knuten till någon viss metodologi eller plattform.

  • Certifierad av Balanced Scorecard Collaborative men  tillräckligt flexibel för att stödja den metodologi för Performance Management som passar din organisation.
  • Byggt för att anpassas efter varje organisations enskilda behov. Man har möjlighet att enbart välja de komponenter som man har behov av och väljer själv vilken metodologi man vill använda sig av. Andra leverantörer kan kräva att man anammar hela deras lösning eller en bestämd metodologi.
  • Strategy Management är ett komplett ramverk för Performance Management som inkluderar scorecards, dashboards, analys & rapport samt verktyg för integration.
  • Strategikartor: Hjälper organisationen att föra ut sin strategi i linjen och koppla ihop den med målsättningar och handlingsplaner.
  • Handlingsplaner: Genom att koppla handlingsplaner till strategikartor och mål får man ett verktyg för att följa upp arbetet med att nå sin vision.
  • Styrkort: Hjälper organisationen att föra ut målsättningarna i linjen och koppla ihop de med det faktiska arbetet som utförs.
  • Dashboard: Är ett stöd i det dagliga arbetet då man får en snabb överblick av valda områden.
  • Analys & Rapport: Använd färdiga mallar för rapporter eller utför ad-hoc analys för att gå till grunden med orsaken till uppkommna problem.
  • Modellering & Integration: Underlättar arbetet med att inhämta information från befintliga system och modellera grunden för systemet.