NovaView for PowerPivot

Microsofts har nyligen lanserat PowerPivot. Enkelt uttryckt är det kuber som lagras i minnet i stället för på disk. Dessa kan delas ut via SharePoint eller som vanliga filer.

Panorama har, som hitintills enda BI-leverantör, en version av NovaView som är helt anpassad till PowerPivot. Varför ska man då överväga att ha ytterligare ett verktyg förutom Excel, ovanpå PowerPivot?

  • Säkerhet, alla användare som har rättighet att analysera en utdelad PowerPivot analys får se allt i den, dvs det finns ingen säkerhet som i Analysis Services. Med Panorama kan man lägga på ett säkerhetslager, och begränsa åtkomsten.
  • Avancerad analys, i och med att hela NovaView familjen kan hantera PowerPivot analyser, så får man tillgång till mer avancerade analys- och rapport-verktyg än vad Excel/SharePoint ger, exempelvis
  • Helt integrerat med Sharepoint 2010 och Office 2010